Trīsciems

Rīgas pilsētas daļa Ķīsezera rietumu galā pie Langas upes ietekas. Vēsturiskie fakti liecina, ka Trīsciems veidojies kā savrupu sētu skrajciems, kas bijušās Mangaļmuižas teritorijā un saukts arī par Mangaļiem. Jāpiebilst, ka līdz apkaimes iekļaušanai Rīgas teritorijā Trīsciema ielām pat nebija doti nosaukumi, taču ar laiku situācija krasi mainījā. Atskatoties vēstures arhīvos, iespejams atrast faktus, kas liecina par to, ka pati vieta minēta jau 16. gs., bet ievērojamākā šejienes celtne – barokālā dzīvojamā māja Jaunciema gatvē 171 – būvēta 18. gs. vidū. Mūsdienās tajā atrodas Mangaļu mežniecība.

Tīri ģeogrāfiski apkaime ir ļoti neliela, tā skaidri norobežojas no pārējām, nesaplūstot ne ar vienu no lielajām, apkārtesošajām vietām. Trīsciems pazīstams kā kluss dabas nostūris, daļa no tā iekļauta arī Jaunciema dabas liegumā, kas dibināts 1993. gadā un iekļauts Natura 2000 īpaši aizsargājamo ainavu apvidū, šeit novērojamas aizsargājams putnu un augu sugas, kuras bieži vien piesaista ne tikai Latvijas mēroga dabas cienītājus – tūristus.

Balstoties uz fizioģeogrāfiskajiem faktiem, secinām, ka 12,9% jeb 146,0 ha Trīsciema apkaimē aizņem savrupmāju apbūves teritorijas. Galvenokārt izvietotas esošās apbūves teritorijās vai ap tām starp Jaunciema gatvi un Ķīšezeru, kā arī Trīsciemā Langas upes abos krastos. Caur Trīsciemu plūst Langas upe, kas sākas pie Carnikavas un, šķērsojot Garciemu un Kalngali, ietek Ķīšezerā. Papildus galvenajiem Trīsciema apkaimes virszemes ūdens objektiem var atzīmēt arī vairākus mazus dīķīšus apkaimes centrālajā daļā, kas vasarā ļoti piesaista ne tikai konkrētā rajona iedzīvotājus.trisciems.lv domain is for sale
Any questions? Please contact Artem